Договір оферти

Договір оферти

1. Загальні положення

1.1. Цей договір оферти є публічною пропозицією (офертою) ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ-УКРАЇНА» (далі – “Продавець”) і містить умови купівлі-продажу товарів через інтернет-магазин generationukraine.com (далі – “Сайт”).

1.2. Оферта є повністю дійсною, якщо Користувач погоджується з усіма умовами договору.

1.3. Користувач, який акцептує умови цього договору, гарантує, що він є повнолітнім і має право укласти договір.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов’язується передати товар, який представлений на Сайті, Користувачеві, а Користувач зобов’язується оплатити та отримати товар відповідно до умов цього договору.

2.2. Ціна на товар та його опис вказані на Сайті. Продавець залишає за собою право на зміну ціни на товари в будь-який час, але це не впливає на ціни товарів, які були вже замовлені Користувачем.

2.3. Замовлення товарів на Сайті вважається підтвердженням укладення договору.

2.4. Продавець зобов’язується доставити товар за адресою, яку вказує Користувач.

3. Оплата

3.1. Оплата здійснюється Користувачем шляхом передоплати на розрахунковий рахунок Продавця, або за допомогою платіжної системи, яка доступна на Сайті.

3.2. Вартість товару на Сайті вказана з урахуванням ПДВ.

4.Права та обов’язки Сторін

4.1. Продавець зобов’язується доставити товар у встановлений термін та забезпечити якість товару.

4.2. Користувач зобов’язується оплатити товар у встановлений термін та відповідати за правильність надання своїх персональних даних для здійснення доставки товару.

4.3. Користувач має право на повернення або обмін товару, який не задовольняє його вимогам, у межах встановлених законодавством.

4.4. Продавець має право відмовити у продажу товару Користувачу, який не виконує умов цього договору.

4.5. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності інформації, що отримана в процесі виконання цього договору.

4.6. Сторони зобов’язуються вирішувати всі спірні питання щодо виконання цього договору шляхом діалогу та узгодження.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачу внаслідок неналежного використання товару.

5.2. Користувач несе відповідальність за достовірність та актуальність інформації, яку він надав Продавцю для здійснення доставки товару.

5.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань у разі настання форс-мажорних обставин.

6.Заключні положення

6.1. Цей договір є єдиним документом, який регулює відносини між Сторонами щодо купівлі-продажу товарів через Сайт.

6.2. Усі спори, що виникають між Сторонами у зв’язку з виконанням цього договору, розглядаються у порядку, встановленому законодавством.

6.3. Продавець залишає за собою право на зміну умов цього договору без повідомлення Користувача, проте зміни набувають чинності з моменту публікації на Сайті.

6.4. Якщо будь-яка з положень цього договору є недійсною або неістотною з будь-яких причин, це не впливає на дійсність і істотність інших положень.

6.5. Сторони погоджуються, що всі повідомлення, пов’язані з виконанням цього договору, мають бути виконані у письмовій формі.

6.6. Цей договір набуває чинності з моменту, коли Користувач здійснює перший запит на покупку товару через Сайт.

6.7. Наступні розділи та пункти цього договору залишають свою чинність навіть після його закінчення.

6.8. Цей договір підлягає розгляду та зміні Продавцем у будь-який час без попереднього повідомлення.

Підтверджуючи свою згоду з умовами цього договору, Користувач підтверджує, що він ознайомлений із правами та обов’язками, які виникають відповідно до умов цього договору, та що він згоден їх дотримуватись.

Viber